پلن یکماهه

ویژگی های پلن یکماهه

امکانات کامل فروشگاهی

۶۰,۰۰۰ تومان و ۲ درصد کارمزد سفارشات

پلن دو ماهه

ویژگی های پلن یکماهه

امکانات کامل فروشگاهی

۲۷۰,۰۰۰ تومان و ۱.۵ درصد کارمزد سفارشات

پلن شش ماهه

ویژگی های پلن یکماهه

امکانات کامل فروشگاهی

۴۸۰,۰۰۰ تومان و ۱ درصد کارمزد سفارشات

تماس باما

بزرگراه کردستان خیابان 19 پلاک 11 واحد 1
021-88351688